Månadsarkiv: augusti 2018


Om SDs undermåliga energipolitik

Kort om SDs klimatfientliga, dyra och farliga energipolitik

 

Det är dags att granska Sverigedemokraternas politik på område efter område även om den ibland ändras snabbt.. Detta inlägg handlar om SDs utstickande energi- och miljöpolitik.

 

Sverigedemokraterna valde att inte ansluta sig till Energikommissionens förslag till långsiktig energipolitik, SOU 2017:2. SD är tveksamma till dess ambitiösa 50-procentiga mål för energieffektiviseringar. I sin reservation skriver de också att de framför allt vill ha mer kärnkraft och också statligt stöd till denna. Däremot motsätter de sig stöd till förnybar energi, t ex elcertifikat. På partiets hemsida finns en lovsång till kärnkraft men inte ett enda ord om förnybar energi eller energieffektiviseringar.

 

 

Klimat

SD motsätter sig att Sverige ska vara ett föregångsland på klimatområdet. Deras klimattalesperson, Martin Kinnunen, är den ende partiföreträdare i riksdagen som inte sätter klimatfrågan högst på listan över miljöproblem. Aningslöst sprider de samtidigt missuppfattningen att kärnkraften är klimatvänlig genom att vara koldioxidfri. I själva verket släpper den i ett livscykelperspektiv ut 5-25 gånger mer koldioxid/kWh än vad förnybar energi gör.

 

Ekonomi

SD talar varmt för hur viktigt det är att värna industrins konkurrenskraft. Mot den bakgrunden är deras förslag om utbyggnad av ny kärnkraft alldeles obegripligt – en sådan skulle bli minst dubbelt så dyr som solel och vindkraft. Varje ny reaktor av normalstorlek medför under sin livstid merkostnader jämfört med förnybara alternativ på minst 300 miljarder. Mot den bakgrunden noterar Vattenfalls VD Magnus Hall att ny kärnkraft ”inte finns på kartan”.

Men SD löper linan ut och vill också satsa stora resurser på en utveckling av plutoniumreaktorer, de s k fjärde generationens reaktorer. Globalt har det hittills satsats inemot 1000 miljarder på att utveckla sådana utan att en enda kommersiell reaktor ännu tagits i drift. Tvärtom har USA, England, Frankrike, Tyskland och Japan alla avbrutit sina satsningar på denna teknologi.

Positivt är dock SDs stöd till småskalig vattenkraft.

 

Risker

Riskerna med den nuvarande kärnkraften är väl kända och uppenbara för de flesta, inte minst efter Fukushimakatastrofen. Plutoniumbaserade reaktorer skulle bli ännu farligare än de nuvarande, bland annat utifrån terrorismperspektiv. Det går inte att bortse från att det för Nagasakibomben räckte med 6 kg plutonium.

 

Väderberoende

Den förnybara energin är tveklöst väderberoende. Detta kan minskas genom satsningar på energilagring och efterfrågeflexibilitet. Någon politik för detta har dock inte SD – de betraktar väderberoendet enbart som ett argument mot det förnybara. Men vad kan man då inte säga om kärnkraften efter denna heta sommar?! Kärnreaktorer har stängts av i t ex USA och Frankrike, och i Ringhals har produktionen dragits ned. Det går nämligen inte att kyla reaktorerna tillräckligt när kylvattnet varit för varmt. Vilken tur då att världen nu bygger ut solel för fullt och därmed bland annat möjliggör temperatursänkande luftkonditionering inomhus.

 

Sammantaget är SDs energipolitik mer klimatfientlig, dyr och riskfylld än något annat riksdagspartis. Den är inte bara i otakt med andra partiers – den är i otakt med tiden.

 

Göran Bryntse, Tekn Dr

Ordf. i Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO

Vice president i Euro

Publicerad: 2018-08-17
Kategori: Svenska
Kommentarer: Inga kommentarer

Arkiv

Kategorier

Taggar