Kärnkraft är inte utsläppsfri

Jag tar mig för pannan när jag läser insändaren om vindkraft från Färingtofta. De påstår att kärnkraften är utsläppsfri! Inget kan vara felaktigare.  En reaktor släpper i daglig drift ut ett trettiotal rqdioaktiva isotoper, mer eller mindre långlivade. Utländska studier har visat att de bl and annat orsakar barnleukemi i närhet av reaktorn. I en rapport från Universitetssjukhuset i Lund  1997,”Cancerincidens omkring Barsebäcks kärnkraftverk” noterades förhöjd frekvens av bl a leukemi och sköldkörtelcancer i närheten av Barsebäck. 

2010 förbjöd Konsumentombudsmannen EON att påstå att kärnkraften är koldioxidfri, eftersom det inte är sant. I ett livscykelperspektiv släpper kärnkraften ut minst 5-20 gånger mer koldioxid än vindkraft  per kWh enligt en vetenskaplig rapport från Stanforduniversitetet, det universitet som levererat flest nobelpristagare i Fysik. Kärnkraften är dessutom mycket dyrare att producera. Enligt senaste bedömningen från det amerikanska analysföretaget Bloomberg kommer produktionskostnaderna från den efter 15 år ännu inte driftklara reaktorn Olkiluoto 3 i Finland att överstiga 2 kr/kWh, vilket kan jämföras med kostnaden för ny vindkraft, 30 öre/kWh. Man får alltså trettio  till hundra gånger mer koldioxidreduktion för pengarna om man bygger vindkraft istället för kärnkraft. Vem ska för övrigt betala merkostnaderna för en ny normalstor reaktor, minst 400 miljarder jämfört med vindkraft, under sin livstid? Färingtofta ldeella förening?

Göran Bryntse,Tekn Dr

Som läst kärnfysik vid LTH

Kategori: Svenska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


− 6 = 2


Tillbaka till arkivet