Transparens kring kärnkraften

TDen svenska lobbyn för mer kärnkraft syns och hörs alltmer och har nu fått acceptans från moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna. Man är inte nöjda med att det är fritt fram för ny kärnkraft i Sverige utan vill också ha betydande stöd från skattebetalarna och elanvändarna för att bygga ny kärnkraft med vinst. Kärnkraftens svårigheter och risker lämnas diskret därhän. Betänk att i specifika sammanhang är kärnkraften förenad med närmast ofattbara faror. Så är det exempelvis vid naturkatastrofer, reaktorhaverier, högaktivt avfall, kärnvapenspridning, mm.

Opålitlig kärnkraft. Men hur är det till vardags under s k normala förhållanden – är kärnkraften där en pålitligt stabil baskraft som man kan lita på i alla väder? Nej, inte ens då är dess driftsäkerhet något att skryta med. I Sverige når kärnkraftverken upp till sin fulla kapacitet under bara 70% av årets timmar.. 

Och vad värre är: det är bara delvis förutsägbart när leveransstoppen ska ske. En del av dem är både plötsliga och omfattande. År 2003 blev flera miljoner människor utan ström i Sydsverige och Danmark på grund av tekniska problem i både Oskarshamn och Ringhals. 2006 var Forsmark 1 bara en halvtimme ifrån en härdsmälta på grund av ett strömavbrott. År 2011 var det en kvarglömd dammsugare i Ringhals 2-reaktorn som ledde till en brand och ett långvarigt stopp. I år hakade det upp sig vid ett bränslebyte i Ringhals så att driftstoppet som planerades till 24/5-20/6 fortfarande pågår och beräknas fortsätta två månader till med ytterligare höjda elpriser i Sydsverige utöver de som finns på grund av Sydvästlänkens närmast eviga försening. 

Kostnader för ny kärnkraft har skenat i västvärlden de senast tjugo åren och de nyaste anläggningarna väntas producera el till en kostnad som flerfaldigt överstiger marknadspriset för el. Nya koncept hävdas ständigt föra med sig mycket låga kostnader, tills man försöker omsätta dem i verkligheten (som i Finland, Frankrike och England).

Förnybar el är rikligt förekommande och teknik för sol-, vind- och vattenbaserad elproduktion slår nu all annan elproduktion kostnadsmässigt. Den väderberoende delen av förnybar el kan hanteras med etablerad teknik som lagrar olika energiformer som snabbt kan generera el för att täcka både korttids- och säsongsvariationer.

Sveriges roll. I EUs just presenterade klimat och energipaket har kärnkraften utelämnats. Vi hoppas att den svenska regeringen och riksdagen vill se allvaret i situation och lägger kärnkraften åt sidan. Svenska folket har rätt att få tydlig och komplett information kring vad staten gör i relation till kärnkraftens villkor i Sverige och hur EUs Green deal och klimatprogram skall genomföras hos oss.

Göran Bryntse, Tekn Dr

Ordf. i Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

Thomas B Johansson, professor em. i energisystem

Kategori: Svenska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


4 − 1 =


Tillbaka till arkivet