effektbristen kan lätt lösas

Liberal skrämselpropaganda om elenergin

 Joakim Broman(Li) skrämmer oss med hot om elbrist (HP 4/3). Men det finns ingen brist på elenergi i Sverige och effektbristen kan lätt lösas.

Sedan seklets början har elanvändningen i Sverige sjunkit med ca 13 TWh/år, lika mycket som Ringhals 1 och 2 producerade i fjol. Våra vanligaste hushållsapparater t ex förbrukar nu ca en fjärdedel av vad de gjorde i början av 1990-talet. Samtidigt har produktionen av förnybar energi ökat med över 20 TWh. Därför exporterade Sverige 2018 ca 17 TWh netto.  Svensk Vindenergi noterar att vindkraftproduktionen kommer att öka i Sverige med 18 TWh/år fram till slutet av 2022. När finska reaktorn Olkiluoto 3 startar 2020 efter 15 års byggande minskar troligen exporten till Finland med ca 10 TWh/år. Det kan jämföras med att 1 miljon elbilar behöver ca 2,5 TWh/år. Talet om elbrist och att elanvändningen fortsätter öka är således inte sant.

Sveriges effektbehov var som störst vintern 2001, ca 27 000 MW, och har sedan dess sjunkit. Den s k effektbristen är av regional karaktär, i regel runt storstäderna, och löses enkelt med förstärkning av kraftledningarna. Skulle det hypotetiskt under några timmar någon svinkall vintermorgon uppstå effektbrist så är det i särklass billigaste alternativet import. Sverige har en s k handelskapacitet på import av drygt 8000 MW vid behov som räcker och blir över. Fler utlandsförbindelser utöver nuvarande tjugotal planeras, t ex Hansa Power Bridge mellan Skåne och Tyskland på 700 MW. Den planeras tas i drift i mitten på 2020-talet. Det går också att styra elanvändningen med s k efterfrågeflexibilitet, en potential på ca 1700 MW. Som exempel kan värmepumpar och frysar köras mer på natten liksom laddning av elbilar. Däremot kan det finnas regionala problem med eleffekten på grund av Svenska Kraftnäts bristande planering och ibland även bristande kompetens. Sydvästlänken t ex på 2 x 600 MW som skulle förse Skåne med mer elkraft redan i April 2015 fungerar fortfarande inte på grund av tekniska problem. Planen är dock att den kommer igång i år.

Bromans påstående att vindkraften producerar mindre när det är kallt bör ifrågasättas. Statistiken visar att vindkraftproduktionen är högst under vinterhalvåret. Även om det är vindstilla på marknivå så blåser det på högre höjder.

Sammantaget är Bromans inlägg en vilseledande skrämselpropaganda och man undrar över orsaken? Möjligen beror det på att liberalerna vill bereda vägen för svindyr och livsfarlig kärnkraft istället för på billig förnybar energi. Men att bygga en ny kärnkraftreaktor för ca 100 miljarder bara för att den ska gå några timmar under extremt kalla vinterdagar är ekonomiskt vansinne. Jag hoppas därför att Liberalerna överger sin tokiga energipolitik när Björklund avgår och ansluter sig Energikommissionens majoritet, m,kd,s,mp,c, att satsa på 100 % förnybar energi.  Det blir säkrare och billigare!

 

Göran Bryntse, Tekn Dr

Ordf. i SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

Vice president i EREF, European Renewable Energies Federation

Assisterande professor I Energieffektiv Teknik vid Strömstad Akademi

Kategori: Svenska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


9 + 6 =


Tillbaka till arkivet