EU försämrar för förnybar energi

EU försämrar för förnybar energi

EU-kommissionen lade i december 2016 fram sitt förslag om en förändrad energipolitik för åren 2020 till 2030. Man kallar skamlöst förslaget för ”Clean Energy for All European”. EU-medborgaren borde rimligen då kunna utgå från att förslaget stod i samklang med Parisöverenskommelsen om högst 2 graders global temperaturökning och strävan mot 1,5 grader. Så är dessvärre inte fallet, som klimatexpertis konstaterat, och som illustreras av tabellen nedan. Skillnaden gentemot EREFs ( EREF = European Renewable Energies Federation) förslag är betydande:

 

EU-kommissionen föreslår bara 27 % förnybar energi år 2030 utan bindande nationella mål. EREF föreslår 45 %, med bindande mationella mål. EU-kommissionen föreslår vidare 30 % ökad energieffektivitet, medan bland annat EREF föreslår 40 %. Det innebär ett tak för EUs energianvändning 2030 på ca 10 000 TWh..

EUs vicepresident, Sefkovic, påstår att hans förslag skapar bättre villkor för förnybar energi . I själva verket är det i huvudsak tvärtom. Målet 27 % är att betrakta som business-as-usual, dvs. helt utan ambitioner. Frånvaron av nationella bindande mål gör att det låga målet inte ens är trovärdigt. Man räknar också med att minska investeringarna i förnybar energi med två tredjedelar efter 2020. Samtidigt förväntar man sig investeringar år 2030 i fossilkraft på 150 miljarder kronor. Sefkovic är uppenbarligen en självklar kandidat till ett Greenwash-pris.

EU-parlamentet är i detta sammanhang att betrakta som ett ljus i mörkret. De kan tänka sig 35 % förnybar energi 2030, med bindande nationella mål.

Försämringar för förnybar energi

Enligt EU-kommissionens förslag ska förnybar energi inte ges prioritet i elnätet, dvs vid elöverskott kommer förnybar energi inte att kunna hävda sig jämfört med t ex kolkraft. EU vill också ta bort fastprissystemen, dvs. att producenten av förnybar energi garanteras ett fast pris i många år. Det har varit en hörnsten i den tyska energiomställningen och gett investerare ekonomisk trygghet.. Dessutom förbjuds statligt stöd till förnybar energi och ursprungsgarantier ska tas bort. Sammantaget riskerar därför t ex Tysklands energiomställning att bromsas upp betydligt.

EREF och SERO kräver givetvis att prioritetsrätten, ursprungsgarantier och nationella stödsystem m m ska vara kvar.

Märkligt är att EU-kommissionen i nyliberal anda kräver marknadsbaserade auktionsförfaranden för förnybar energi men inte för kärnkraft. Denna får i förslaget en gräddfil och utsätts inte för konkurrens. Tvärtom, fossil energi samt kärnkraftsbyggen i England, Frankrike och Ungern får mångmiljardsubventioner med EUs goda minne.

Några ljusglimtar

Positivt är kravet att elproduktion inte får släppa ut mer än 550 g koldioxid/kWh. Det sätter stopp för nya kolkondenskraftverk med konventionell teknik. Bra är också att man vill hindra de enskilda staterna från att lägga några bördor (t ex skatter) på egenanvändning av förnybar energi så länge som denna handlar om högst 15% av respektive lands elanvändning. EREF har dock tillsammans med bl a Greenpeace publicerat en rapport som visar att hela 50% av EUs elanvändning kan täckas med egenanvänd/egenproducerad energi. 15-procentgränsen är därför oacceptabel.

 

EREF och SERO trycker på

Fler exempel på EUs klimatfientliga politik finns men får inte plats här. Det förestår nu många förhandlingar innan det slutliga beslutet tas om EUs framtida energipolitik, kanske om något år. EREF, med säte i Bryssel, deltar aktivt i dessa förhandlingar för att förbättra villkoren för förnybar energi . SERO kräver att Sveriges regering motsätter sig många av EUs klimatfientliga förslag och att den agerar för att Parisavtalet ska tas på allvar. Jag hoppas att det finns många andra aktörer som också tar strid för att vår regering ska försvara Parisavtalet och kraftfullt tar strid i EU för att rädda vårt framtida klimat.

Göran Bryntse, Tekn Dr

Ordförande i SERO

vice president i EREF

 

Kategori: Svenska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


× 1 = 6


Tillbaka till arkivet