Kosteröarna

Kosteröarna kan bli ett energi- och miljöföredöme

 Sol, vind, bioenergi och avsaltat vatten. Fossilfria färjor och trålare. År 2025 kan öarna bli självförsörjande med förnybar energi.

 Strax före midsommar träffades solenergiexperter från ett femtontal länder i Strömstad för att diskutera hur vår värld kan försörjas med enbart förnybar energi, inte minst solenergi. En utflykt gjordes till Kosteröarna, som kan bli ett påtagligt exempel på fossilfri energiförsörjning- här finns alla förutsättningar. Konferensen, ISREE 2017 ( International Symposium on Renewable Energy Education), arrangerades av Strömstad Akademi.

 

Strömstad Akademi arbetar bland annat för att Kosteröarnas energiförsörjning i framtiden ska baseras på 100 % förnybar energi. Kosteröarna är bland de soligaste platserna i Sverige och där finns också gott om bioenergi.

Nya svenska regler gör att det nu blir ännu förmånligare med solenergi .

Troligen blir solel det viktigaste tillskottet till ny elproduktion i världen i framtiden.

Ute till havs blåser det bra. Ett enda stort vindkraftverk av typen Glenn i Göteborgs hamn kan försörja hela Kosteröarna, på årsbasis. Nu finns teknik för flytande vindkraft som möjliggör lokalisering utanför nationalparken.

 

Energieffektivisering

 

Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att stimulera energieffektivisering. Vi ska därför söka pengar för att klargöra potentialen för energieffektiviseringar på Kosteröarna. Det är ofta billigare att spara energi än att tillföra ny energi.

Transporter

Den stora energianvändningen på Kosteröarna är bränsle till färjor och fiskebåtar. Nu finns biodiesel som ett bra alternativ. En färja planeras redan i år att helt eller delvis drivas av biodiesel.

Vattenförsörjningen

 Vattenproblemen på Kosteröarna utreds nu av kommunen. Hoppas att Strömstad Akademi blir remissinstans när den är klar.! Ny teknik, att med hjälp av vågkraft avsalta havsvatten, har presenterats av ett företag inom ramen för vårt projekt.

Mer i muséet 8 augusti

 

Det finns goda förutsättningar för att energiförsörjningen på Kosteröarna år 2025 kan baseras på förnybara energikällor och öarna kan i så fall bli ett miljöföredöme för övriga Sverige.

Göran Bryntse, Tekn Dr

Assisterande professor i Energieffektiv Teknik vid Strömstad Akademi

Ordf. i Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

Kategori: Svenska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


− 7 = 2


Tillbaka till arkivet