Ny Vattenfallreplik

Inga fel hos SERO om kärnkraft

Vattenfalls kärnkraftschef, Torbjörn Wahlborg, anser sig i Länstidningen 21/2 se många fel i min artikel om SDs kärnkraftspolitik. Det enda konkreta han nämner är kärnkraftens klimatpåverkan där han hänvisar till Vattenfalls internutredning. Jag stöder mig däremot i huvudsak på en Stanfordstudie som är publicerad i en vetenskaplig tidskrift, Energy and Environmental Science, 2009,2, pp 148-173, och har 117 vetenskapliga referenser samt inga externa sponsorer. Stanford är ett av världens mest välrenommerade universitet och det universitet som levererat flest nobelpristagare i fysik. Studien bygger på en analys av över hundra livscykelanalyser, med bland annat Vattenfall-studien. Denna har dock ratats av Stanford eftersom den inte är transparent, dvs dess uppgifter går inte att kontrollera. Den skulle därför aldrig få publiceras i en peer-reviewad vetenskaplig tidskrift.

När en styrelseledamot i SERO ringde för att få veta hur Vattenfall kommit fram till sina uppgifter om t ex urangruvor, som orsakar mycket stora koldioxidutsläpp, fick han höra att Vattenfall hade kontaktat sina egna leverantörer, som i regel ligger i kolkraftsländer ( t ex  Australien, Namibia, Kazakstan), och fått svar om mycket låga utsläpp. Vattenfall kontrollerade inte dessa uppseendeväckande svar. Även urananrikning orsakar mycket stora koldioxidutsläpp. T ex drivs anrikningen i Kentucky i USA av två kolkraftverk på 1000 MW vardera. Vattenfalls koldioxidstudie är således med andra ord inte trovärdig.

Wahlborg hävdar vidare att Ringhals är ofarligt. Det tycker varken Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) eller Riksrevisionen. SSM utfärdade nu i januari ett föreläggande då myndigheten misstänker att fibrer kan förhindra nödkylning på Ringhals 1 och kräver åtgärder. Ringhals 2 har sedan länge haft läckage genom en trasig bottenplatta. R2 går idag på halv kapacitet på grund av tekniska problem och är i drift under förutsättning att den stängs i år. Vidare hävdar Riksrevisionen i en rapport, RR 2017:17, att SSMs kontroll av bland annat Ringhals är otillräcklig.

Till detta bör tilläggas att svenska reaktorer inte klarar en fientlig bomb- eller terroristattack. I fjol avslöjades att terrorister förberedde en attack mot ett kärnkraftverk i Belgien.

Göran Bryntse, Tekn Dr
Ordf. i SERO

Kategori: Svenska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


8 + = 9


Tillbaka till arkivet