Så förbättras EUs energipolitik

Synpunkter på EU-kommissionens förslag till ny energipolitik

 Här kommer SEROs synpunkter på EU-kommissionens förslag på ny energipolitik.

 1. 45 % förnybar energi 2030 med nationella, bindande mål
 2. 40 % energieffektivisering av primär energianvändning, med bindande, nationella mål.
 3. 70 % förnybar energi i Sverige 2030
 4. Förnybar energi ska ha förtur till elnätet, s k priority dispatch
 5. Nationella stödsystem ska gälla för anläggningar < 18 MW, upp till 100 % förnybart.
 6. Nej till kapacitetsmarknader, satsa istället på efterfrågeflexibilitet
 7. Sverige ska lämna Euratom
 8. Kärnkraft ska inte undantas från marknaden, nej till gräddfil för kärnkraft.
 9. EU ska ha en avvecklingsplan för kolkraft
 10. Ta bort alla subventioner av kärnkraft och fossilenergi
 11. Ursprungsgarantier ska tillåtas

 

Motiveringar:

1&2. EU-kommissionens förslag är inte förenligt med Parisavtalet om klimatet. Målen ska vara nationella och bindande för att de ska vara meningsfulla.

 

 1. Sverige bör med sina goda förutsättningar nå 70 % förnybar energi 2030.
 2. Vid elöverskott ska förnybar energi ha företräde till nätet, för klimatets skull

 

 1. För småskaliga elproduktionsenheter är det viktigt att få hjälp av nationella stödsystem för att kunna klara sig på marknaden. EREFs utredning visar att 50 % av EUs elproduktion kan klara sig med småskaliga lösningar, som är säkrare ur försörjningssynvinkel.

 

 1. Kapacitetsmarknader är bara ett sätt att hålla liv i gamla fossilkraftverk, inte bra för klimatet. Bättre för klimatet att använda efterfrågeflexibilitet.

 

7-8. Det urgamla Euratom-fördraget sägs vara ett skäl till att kärnkraft ska stå utanför marknaden och slippa konkurrens. Det är oacceptabelt. Då Sverige 2040 ska ha 100 % förnybar energi är inte det för Sverige dyra Euratom-fördraget längre motiverat av något skäl.

 

 1. Kolkraft ska avvecklas till 2030 för klimatets skull.

 

 1. Fossil kraft och kärnkraft subventioneras idag enligt IEA med ca 3000 miljarder årligen, helt oacceptabelt ur klimatsynvinkel. Dessa subventioner måste bort snarast.

 

 1. Ursprungsgarantier är viktiga för att konsumenterna ska kunna göra aktiva val till förmån för klimatet.

 

Göran Bryntse, Tekn Dr, ordf. i SERO,

vice president i EREF, European Renewable Energies Federation.

 

Kategori: Svenska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


+ 1 = 3


Tillbaka till arkivet