Sverige uselt för energikooperativ

Sverige extremt dåligt för energikooperativ

 Vid senaste årsmötet för EREF, European Renewable Energies Federation, där SERO sedan länge är medlemmar, redovisades en studie vid Europauniversitetet som visar att Sverige är bland de 4 allra sämsta av de 28 EU-länderna om att stödja energikooperativ. Det kan bero på att ur en historisk synvinkel mycket av den svenska energipolitiken med regeringars goda minne styrts av Vattenfall, som inte är intresserade av sådana konkurrerande verksamheter. Ute i Europa finns det däremot över 3000 energikooperativ och en organisation, RESCOOP, som organiserar mer än tusen av dessa.

I studien, som presenterades i Berlin av en av författarna, Claire Gauthier,framkom stora skillnader i stödet till energikooperativ. Bäst av länderna var Grekland och Österrike, sämst var Sverige, Estland, Tjeckien och Tyskland.Studien delade upp analysen i tre olika kategorier, 1) Förnybar energi, 2) Energieffektivitet och 3) marknadsåtgärder.

För Sveriges del noterades att vi inte har varken mål eller medel för energikooperativ som vill satsa på förnybar energi. Studien hittade inte heller någonting som uppmuntrade energikooperativ att satsa på energieffektivisering och inte heller på marknadssidan hittade man i studien några mål eller medel för att stödja energikooperativ. Tvärtom är Sverige det enda land som aviserat en särskild uttagsskatt på vindkraftskooperativ. Mycket pinsamt för Sverige som vill vara ett föregångsland när det gäller hållbar energiförsörjning. Sverige beskrevs som extremt dåligt i studien och bör jämföras med Grekland och Österrike som var de mest positiva länderna för energikooperativ.

Grekland har till exempel ett mål att ha 500 MW installerad kapacitet ägt av energikooperativ och en rad konkreta åtgärder för att ekonomiskt och administrativt underlätta för energikooperativ. Även när det gäller energieffektiviseringar finns konkreta åtgärder för att stödja dessa inom energikooperativen, inte minst riktat mot fattiga.

Österrike har inget MW-mål men har konkreta åtgärder för att stödja energikooperativens satsningar på förnybar energi, till exempel genom mikronät och förmånliga tariffer.

Beträffande marknadsåtgärder prioriterar Grekland energikooperativ i många avseenden, till exempel genom undantag från många administrativa kostnader och en gräddfil när det gäller anbud för elproduktion. Österrike har också ett system för att underlätta energikooperativens finansiering av satsningar på förnybar energi.

Sverige måste snarast bättra sig

Det är angeläget att Sverige snarast vidtar åtgärder för att inte bli kvar bland Europas fyra sämsta länder när det gäller inställningen till energikooperativ. I en tidigare studie av EREF och Greenpeace framkom att hälften av EUs elbehov skulle kunna täckas av energikooperativ och småskaliga aktörer.  Regeringen bör därför ge Energimyndigheten i uppdrag att komma med förslag på åtgärder så att Sverige uppnår åtminstone genomsnittlig europeisk standard för energikooperativ, helst grekisk ellerösterrikisk nivå.

Studien finns tillgänglig på SEROs hemsida, www.sero.se

Göran Bryntse,

Vice president i EREF

 

 

Kategori: Svenska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


× 2 = 8


Tillbaka till arkivet