effektbristen kan lätt lösas

Liberal skrämselpropaganda om elenergin

 Joakim Broman(Li) skrämmer oss med hot om elbrist (HP 4/3). Men det finns ingen brist på elenergi i Sverige och effektbristen kan lätt lösas.

Sedan seklets början har elanvändningen i Sverige sjunkit med ca 13 TWh/år, lika mycket som Ringhals 1 och 2 producerade i fjol. Våra vanligaste hushållsapparater t ex förbrukar nu ca en fjärdedel av vad de gjorde i början av 1990-talet. Samtidigt har produktionen av förnybar energi ökat med över 20 TWh. Därför exporterade Sverige 2018 ca 17 TWh netto.  Svensk Vindenergi noterar att vindkraftproduktionen kommer att öka i Sverige med 18 TWh/år fram till slutet av 2022. När finska reaktorn Olkiluoto 3 startar 2020 efter 15 års byggande minskar troligen exporten till Finland med ca 10 TWh/år. Det kan jämföras med att 1 miljon elbilar behöver ca 2,5 TWh/år. Talet om elbrist och att elanvändningen fortsätter öka är således inte sant.

Sveriges effektbehov var som störst vintern 2001, ca 27 000 MW, och har sedan dess sjunkit. Den s k effektbristen är av regional karaktär, i regel runt storstäderna, och löses enkelt med förstärkning av kraftledningarna. Skulle det hypotetiskt under några timmar någon svinkall vintermorgon uppstå effektbrist så är det i särklass billigaste alternativet import. Sverige har en s k handelskapacitet på import av drygt 8000 MW vid behov som räcker och blir över. Fler utlandsförbindelser utöver nuvarande tjugotal planeras, t ex Hansa Power Bridge mellan Skåne och Tyskland på 700 MW. Den planeras tas i drift i mitten på 2020-talet. Det går också att styra elanvändningen med s k efterfrågeflexibilitet, en potential på ca 1700 MW. Som exempel kan värmepumpar och frysar köras mer på natten liksom laddning av elbilar. Däremot kan det finnas regionala problem med eleffekten på grund av Svenska Kraftnäts bristande planering och ibland även bristande kompetens. Sydvästlänken t ex på 2 x 600 MW som skulle förse Skåne med mer elkraft redan i April 2015 fungerar fortfarande inte på grund av tekniska problem. Planen är dock att den kommer igång i år.

Bromans påstående att vindkraften producerar mindre när det är kallt bör ifrågasättas. Statistiken visar att vindkraftproduktionen är högst under vinterhalvåret. Även om det är vindstilla på marknivå så blåser det på högre höjder.

Sammantaget är Bromans inlägg en vilseledande skrämselpropaganda och man undrar över orsaken? Möjligen beror det på att liberalerna vill bereda vägen för svindyr och livsfarlig kärnkraft istället för på billig förnybar energi. Men att bygga en ny kärnkraftreaktor för ca 100 miljarder bara för att den ska gå några timmar under extremt kalla vinterdagar är ekonomiskt vansinne. Jag hoppas därför att Liberalerna överger sin tokiga energipolitik när Björklund avgår och ansluter sig Energikommissionens majoritet, m,kd,s,mp,c, att satsa på 100 % förnybar energi.  Det blir säkrare och billigare!

 

Göran Bryntse, Tekn Dr

Ordf. i SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

Vice president i EREF, European Renewable Energies Federation

Assisterande professor I Energieffektiv Teknik vid Strömstad Akademi

Publicerad: 2019-04-10
Kategori: Svenska
Kommentarer: Inga kommentarer

Ny Vattenfallreplik

Inga fel hos SERO om kärnkraft

Vattenfalls kärnkraftschef, Torbjörn Wahlborg, anser sig i Länstidningen 21/2 se många fel i min artikel om SDs kärnkraftspolitik. Det enda konkreta han nämner är kärnkraftens klimatpåverkan där han hänvisar till Vattenfalls internutredning. Jag stöder mig däremot i huvudsak på en Stanfordstudie som är publicerad i en vetenskaplig tidskrift, Energy and Environmental Science, 2009,2, pp 148-173, och har 117 vetenskapliga referenser samt inga externa sponsorer. Stanford är ett av världens mest välrenommerade universitet och det universitet som levererat flest nobelpristagare i fysik. Studien bygger på en analys av över hundra livscykelanalyser, med bland annat Vattenfall-studien. Denna har dock ratats av Stanford eftersom den inte är transparent, dvs dess uppgifter går inte att kontrollera. Den skulle därför aldrig få publiceras i en peer-reviewad vetenskaplig tidskrift.

När en styrelseledamot i SERO ringde för att få veta hur Vattenfall kommit fram till sina uppgifter om t ex urangruvor, som orsakar mycket stora koldioxidutsläpp, fick han höra att Vattenfall hade kontaktat sina egna leverantörer, som i regel ligger i kolkraftsländer ( t ex  Australien, Namibia, Kazakstan), och fått svar om mycket låga utsläpp. Vattenfall kontrollerade inte dessa uppseendeväckande svar. Även urananrikning orsakar mycket stora koldioxidutsläpp. T ex drivs anrikningen i Kentucky i USA av två kolkraftverk på 1000 MW vardera. Vattenfalls koldioxidstudie är således med andra ord inte trovärdig.

Wahlborg hävdar vidare att Ringhals är ofarligt. Det tycker varken Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) eller Riksrevisionen. SSM utfärdade nu i januari ett föreläggande då myndigheten misstänker att fibrer kan förhindra nödkylning på Ringhals 1 och kräver åtgärder. Ringhals 2 har sedan länge haft läckage genom en trasig bottenplatta. R2 går idag på halv kapacitet på grund av tekniska problem och är i drift under förutsättning att den stängs i år. Vidare hävdar Riksrevisionen i en rapport, RR 2017:17, att SSMs kontroll av bland annat Ringhals är otillräcklig.

Till detta bör tilläggas att svenska reaktorer inte klarar en fientlig bomb- eller terroristattack. I fjol avslöjades att terrorister förberedde en attack mot ett kärnkraftverk i Belgien.

Göran Bryntse, Tekn Dr
Ordf. i SERO

Publicerad: 2019-03-03
Kategori: Svenska
Kommentarer: Inga kommentarer

SDs dyrbara energipolitik

SDs kärlek till kärnkraft kostsam och miljöfarlig

SDs energipolitiska talesperson, Mattias Bäckström Johansson (MBJ) , hävdar i en debattartikel i LTZ (15/2) att Sverige inte klarar sig utan kärnkraft. Han vill att staten ska tvinga Vattenfall att driva de olönsamma reaktorerna Ringhals 1 & 2 vidare. Han radar upp en rad tveksamma argument.

1) Han påstår felaktigt att kärnkraften är koldioxidfri. Redan 2010 förbjöd Konsumentverket Eon att påstå detta eftersom det inte är sant. Det borde MBJ veta som jobbat i Eon.

I ett livscykelperspektiv orsakar kärnkraften 5-25 gånger större koldioxidutsläpp än förnybar energi.

2) Sveriges årliga elanvändning har minskat under 2000-talet med över 10 TWh, mer än hela Barsebäcks årliga produktion på 1990-talet. Dessutom har vindkraften ökat under 2000-talet med ungefär lika mycket som Ringhals 1 & 2 producerar. Samtidigt har behovet av kolkraft minskat betydligt eftersom biobaserad kraftvärme ersatt kolkraften i stor utsträckning. Sverige exporterade elenergi 2018 ungefär motsvarande produktionen från R1 &R2.  MBJs skrämselpropaganda är därför klart vilseledande.

3) Det behövs miljardinvesteringar i säkerhetshöjande åtgärder för att fortsätta driva R1&R2, vem ska betala det? SDs partikassa? Vattenfall vill ju inte slösa pengar på olönsamma, farliga gamla kärnkraftverk.

4)  MBJ vill att vi ska bygga ny kärnkraft. Under sin livstid skulle en ny reaktor medföra extra kostnader på minst 300 miljarder jämfört med förnybar energi. Vem ska betala detta?

5) MBJs förslag att satsa på fjärde generationens kärnkraft, plutoniumbaserad, blir enligt samstämmiga uppgifter ännu dyrare och farligare än dagens teknik och rena julafton för terrorister. 6 kg plutonium räckte till Nagasaki-bomben.

 

Mycket mer kan invändas mot MBJs syn på kärnkraft men det ovannämnda får räcka. Sammanfattningsvis blir SDs energipolitik mycket kostsam och miljöfarlig för Sverige.

 

Göran Bryntse, Tekn Dr

Ordf. i Sveriges Energiföreningars

Publicerad: 2019-02-20
Kategori: Svenska
Kommentarer: Inga kommentarer

Fossilfritt lurendrejeri

 

Fossilfritt lurendrejeri!!

 

År 2010 förbjöd Konsumentverket Eon att i annonser använda påståendet ”koldioxidfri kärnkraft”. Motivering: kärnkraftverken är inte koldioxidfria. De använder visserligen inte fossila bränslen vid själva elframställningen, men sett ur ett livscykelperspektiv ger de ifrån sig bortemot en tredjedel så mycket koldioxid per kWh som vad kolkraftverken gör.

 

Kraftverkstyp Koldioxidutsläpp (g/kWh)
Vind 5
Vatten (småskalig) 20
Sol, dagens teknik 20
Våg 52
Vatten (storskalig) 60
Kärnkraft 124
Kol, med CCS 439

 

Detta publicerades redan 2009 av Stanforduniversitetet i Kalifornien, baserat på en analys av över hundra livscykelanalyser.

 

Hur skulle då kärnkraftsivrarna kunna argumentera för sin påstådda klimat”neutralitet”? Jo, genom att börja slå blå dunster i ögonen på oss och använda sig av beteckningenfossilfritt i stället för koldioxidfritt. Med den underförstod de att ”fossilfritt” bara skulle referera till själva elframställningen, inte till allt som krävdes för uppbyggnad, drift, underhåll och nedmontering.

 

Urangruvorna och urananrikningen orsakar exempelvis mycket stora koldioxidutsläpp i bl a USA, Kanada, Namibia, Australien och Kazakstan. De och andra kringverksamheter är varken fossilfria eller koldioxidfria. Som framgår av tabellen är inte heller den förnybara energin klimatneutral. Men varken vind, sol, våg eller vatten kommer i närheten av kärnkraftens miljöförstörande inverkan också på klimatets område.

 

Därför: låt dig inte luras! Elproduktionernas inverkan på klimatet bör givetvis bedömas ur ett livscykelperspektiv. I grunden är ”fossilfri” och ”koldioxidfri” samma sak – det ena refererar visserligen till intagssidan, det andra till utsläppen, men de är oupplösligt förenade av naturvetenskapens lagar. Därför är det bättre att använda begreppet klimatsnålt. En lämplig definition av klimatsnål elproduktion är koldioxidutsläpp på < 30 g CO2/kWh.

 

 

Göran Bryntse, Tekn Dr

Ordf. I SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

 

Publicerad: 2018-12-21
Kategori: Svenska
Kommentarer: Inga kommentarer

Arkiv

Kategorier

Taggar